Kløverstier - Vejby


Blå rute / Skolen i Vejby

               

I 1912 blev skolen bygget på Tisvildevej og Rytterskoletavlen blev flyttet hertil samtidig med at undervisningen nu skulle foregå her i den nyopførte bygning. Læreren Herluf Ravn Pedersen, der var ansat fra 1910 til 1923, fik tillige en fornem beboelse her på den nye skole.

(Billede fra 1913 af skolen – fra venstre ses klasseværelset med indgang, dernæst lærerboligen og ude til højre udhus/vaskehus) .

Skolen havde kun ét klasselokale, og 3. og 4. klasse blev undervist her hver anden dag.

Indtil 1952 blev de små elever i 1. og 2. klasse undervist i Lærerindeskolen på Gl. Skolevej. Men i 1951 udvidedes skolen på Tisvildevej, og fra 1952 gik alle årgange her. Nu blev der bygget en klassefløj, faglokaler, gymnastiksal og pedelbolig samt to lærerboliger. Således var her fire klasseværelser og eleverne fra Unnerup Skole, som blev nedlagt, skulle nu også gå på Vejby Skole.

Der skete ikke den store udvikling i de følgende år. Men i sidste halvdel af 60-erne blev der lavet udstykninger med parcelhuse i byen. Der kom nye familier til området og dermed også mange flere elever. I 1970 var der omkring 10 lærere. Førstelærerboligen var blevet ombygget til klasseværelser, og i haven var der svømmebassin, som blev brugt i idrætstimerne i sommerperioden.

I de næste år var der udfordringer med udbygning af skolen. Fra 1976 til 1982 blev skolen udbygget med tre blokke og idrætshal, og i lange perioder var skoleområdet en stor byggeplads. Lærerkollegiet var nu oppe på 31 og skolen var tosporet. Dog var der tre 8. og 9. klasser og to 10.klasser. Tisvildeeleverne kom nu til Vejby Skole efter 7. kl.

I 2008 blev Tisvilde og Vejby skoler sammenlagt administrativt og navnet ændredes nu til Sankt Helene Skole.

Skolen fremstår i dag i renoveret og nydelig stand med flotte faglokaler, elevkantine og stort bibliotek.

Hovedindgangen til skolen sker ad Femgårdsvej.

 

 


29/09/2016