Vejby lokalråd

- for samarbejde og indflydelse på den lokale udvikling

Vejby lokalråds formål er at varetage Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejbys interesser ved at fremme den lokale udvikling og ved at søge indflydelse på forhold, der vedrører lokalsamfundet. 
Rådets fungerer som det koordinerende, formidlende og igangsættende organ mellem foreninger, institutioner og borgere. Det samarbejder med andre lokallråd i Gribskov Kommune, der hver for sig og sammen er de lokale talerør overfor byrådet.
Læs mere: 
Vedtægter for Vejby Lokalråd

Tidligere aktiviteter


Visionsdag 2013

Lørdag den 14. september 2013 havde Vejby Lokalråd inviteret alle i Vejby og omegn til inspirations- og arbejdsdag på Sankt Helene Skoles Vejbyafdeling. Godt 40 personer mødte frem og bidrog aktivt med ønsker og ideer.

Se mere fra dagen her

Dagen blev startskuddet på flere samarbejdsprojekter, som efterfølgende blev realiseret: "Kløverstier" i Vejby, "Vejby - en by med udsigt", "Vejbykunst" og rydning og vedligeholdelsesplan for Kongehøjen.

 Loppemarkeder 2003 - 2017 i den gamle skolegård på Vejby skole.

I sensommeren 2017 pakkede lokalrådet loppemarkedet ned for sidste gang.

Tilslutningen fra både stadeholdere, loppekunder og frivillige var dalet de seneste år. Loppemarkedet blev drevet af en gruppe trofaste frivillige, hovedsageligt "gamle" lokalrådsmedlemmer i samarbejde med Vejby skole, hvor en ligeså trofast tovholder for skolebørn og forældre i alle årene samlede penge ind fra skolebørnenes salg af kaffe & kage, udlejning af borde og stadebetalingen. Tilskuddet fra loppemarkedet har gennem årene givet et godt tilskud til lejskolekassen, der bl.a. har betydet at flere rejser kunne gå til rejsemål udenfor Danmark. 

Lokalrådets fomand og tovholder på Loppemarkedet skrev i Vejby Nyt i september 2017.

Vejby Lokalråd har nu i 14 år afholdt loppemarked i samarbejde med skolen, men da der ikke er lærere eller forældre, som vil overtage det job lærer Jørn Larsen har haft i alle årene, så bliver der ikke noget loppemarked i 2018. Vi har fået mange positive tilkendegivelser vedr. vores loppemarked, det vil jeg gerne sige tak for. Jeg vil også takke de mange trofaste stadepladsholdere, som år efter år er mødt frem. Det er ikke altid der har været det store salg, men det er så hyggeligt, man får snakket med så mange mennesker og så har der altid været kaffe/te og hjemmebagt kage.

En stor tak skal også lyde til Jørn Larsen og de mange elever og forældre, som gennem årene har hjulpet til. Ligeledes vil jeg takke loppemarkedsgruppen, som har brugt mange søndage på alle de praktiske ting, som skal være på plads til et loppemarked.

Erik Malling 

Vejby Lokalråd