Vejby Lokalråd Vejby lokalråd

- for samarbejde og indflydelse på den lokale udvikling

Vejby lokalråds formål er at varetage Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejbys interesser ved at fremme den lokale udvikling og ved at søge indflydelse på forhold, der vedrører lokalsamfundet. 
Rådets fungerer som det koordinerende, formidlende og igangsættende organ mellem foreninger, institutioner og borgere. Det samarbejder med andre lokallråd i Gribskov Kommune, der hver for sig og sammen er de lokale talerør overfor byrådet.
Læs mere: 
Vedtægter for Vejby LokalrådGeneralforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Læs Referatet

 


29/04/2024

Generalforsamling 2021

Læs referatet


20/09/2021

Forslag - Masteplan for Gribskov Kommune

Borgerforslag om kommunal masteplan

Lokalrådet opfordrer til at skrive under på borgerforslag, der beder Gribskov Kommune om at udarbejde en masteplan for hele kommunen. Forslag indsendt af Gribskov Lokalforeningsråd.

Forslaget opnåede det krævede antal stemmer (min. 400) for at det skal behandles af Gribskov Byråd. Der kan ikke længere stemmes på forslaget!

Læs hele forslaget her


26/10/2020

Ordinær Generalforsamling 2020

Nu kan du læse mødereferat og formandens beretning fra generalforsamlingen

Klik på det røde felt:


04/10/2020

Visionsaften den 14. november

Visionsaften den 14. november med gode ideer og engageret fremmøde

Flere aktiviteter i forsamlingshuset med bl.a. folkekøkken, en ny samlet portal der fortæller hvad der sker i byen, indsats omkring boliger og trafiksikkerhed. Det er blot nogle af de mange emner, som deltagerne på Lokalrådets visionsmøde bidrog med på sedler og fremførte under debatten. 

Læs alle forslagene her


14/11/2019

Ordinær Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 med fint fremmøde i forsamlingshuset

Traditionen tro havde lokalrådet indbudt en aktuel foredragsholder som indledning til lokalrådsmødet. I år var det Jette Haugaard, der fortalte om status på den nu endelig etablerede Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Jette sidder i Nationalparkens bestyrelse som repræsentatn for lodsejerne. Vi fik både et oplysende indblik i den politiske og administrative ramme omkring styring og udvikling af nationalparken og et personligt engageret indlæg om konkrete muligheder og udfordringer.

Generalforsamlingen blev afholdt med de ordinære punkter uden særskilte emner.

Link til:

Lokalrådet blev efterfølgende konstitueret på møde den 13. maj. Der bydes velkommen til det nyvalgte medlem Michael Erichsen. I øvrigt er konstitueringen uændret fra 2018.

Se Medlemmer


31/05/2019

Vejby Lokalråd