Vejby Lokalråd Vejby lokalråd

 

Samarbejde mellem foreninger, institutioner og borgere 

i Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby

 

 

"Vejby lokalråds formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet.
Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.
Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Gribskov Kommune." 
Vedtægter for Vejby Lokalråd

Lokalrådet s medlemmer er udpeget af Vejby kirke, Sankt Helene Skole, 3 grundejerforeninger, Vejby Idrætsforening, Trongårdsforeningen og Vejby Forsamlingshus og derudover er der 4 borgervalgte medlemmer.

Her på hjemmesiden kan du læse om de fælles arrangementer og projekter, som lokalrådet støtter og aktivt arbejder med.

"Udviklingen kommer af sig selv - det gør fremskridtet ikke" Jakob Reddersen på Visionsdag for Vejby 2012

Kom og vær med - Støt op om et aktivt lokalliv - bidrag med din stemme og dine ideer.

 

Lokalrådet inviterer alle til at være med til at se fremad for Vejby og omegn. Vil du læse om Visionsdag 2013 Klik her


21/10/2019

Ordinær Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 med fint fremmøde i forsamlingshuset

Traditionen tro havde lokalrådet indbudt en aktuel foredragsholder som indledning til lokalrådsmødet. I år var det Jette Haugaard, der fortalte om status på den nu endelig etablerede Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Jette sidder i Nationalparkens bestyrelse som repræsentatn for lodsejerne. Vi fik både et oplysende indblik i den politiske og administrative ramme omkring styring og udvikling af nationalparken og et personligt engageret indlæg om konkrete muligheder og udfordringer.

Generalforsamlingen blev afholdt med de ordinære punkter uden særskilte emner.

Link til:

Lokalrådet blev efterfølgende konstitueret på møde den 13. maj. Der bydes velkommen til det nyvalgte medlem Michael Erichsen. I øvrigt er konstitueringen uændret fra 2018.

Se Medlemmer


31/05/2019

Vejby Lokalråd