Vejby Lokalråd Vejby lokalråd

 

Samarbejde mellem foreninger, institutioner og borgere 

i Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby

 

 

"Vejby lokalråds formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet.
Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.
Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Gribskov Kommune." 
Vedtægter for Vejby Lokalråd

Lokalrådet s medlemmer er udpeget af Vejby kirke, Sankt Helene Skole, 3 grundejerforeninger, Vejby Idrætsforening, Trongårdsforeningen og Vejby Forsamlingshus og derudover er der 4 borgervalgte medlemmer.

Her på hjemmesiden kan du læse om de fælles arrangementer og projekter, som lokalrådet støtter og aktivt arbejder med.

"Udviklingen kommer af sig selv - det gør fremskridtet ikke" Jakob Reddersen på Visionsdag for Vejby 2012

Kom og vær med - Støt op om et aktivt lokalliv - bidrag med din stemme og dine ideer.

 

Ordinær Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Vejby forsamlingshus mandag den 29. april kl. 19.00

Vel mødt alle borgere fra Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby
 

  • Som optakt til mødet arrangerer lokalrådet et særligt aktuelt tema - information følger
  • Få beretningen om seneste års lokalrådsarbejde
  • Mød de nuværende medlemmer i lokalrådet
  • Vær med i 2019 - Stil op til valg, hvis du har lyst til at være med til at koordinere, synliggøre og præge lokalsamfundets aktiviteter og udvikling.
  • Læs mere om Lokalrådets formål og virke her i vedtægterne

Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger i Vejby Sogn der har stemmeret ved kommunalvalg i Gribskov Kommune


29/04/2019

Vejby Lokalråd