Vejby lokalråd

 

Samarbejde mellem foreninger, institutioner og borgere 

i Holløse, Ørby, Unnerup, Mønge og Vejby

 

 

"Vejby lokalråds formål er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet.
Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
Det er rådets opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.
Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Gribskov Kommune." 
Vedtægter for Vejby Lokalråd

Lokalrådet s medlemmer er udpeget af Vejby kirke, Sankt Helene Skole, 3 grundejerforeninger, Vejby Idrætsforening, Trongårdsforeningen og Vejby Forsamlingshus og derudover er der 4 borgervalgte medlemmer.

Her på hjemmesiden kan du læse om de fælles arrangementer og projekter, som lokalrådet støtter og aktivt arbejder med.

"Udviklingen kommer af sig selv - det gør fremskridtet ikke" Jakob Reddersen på Visionsdag for Vejby 2012

Kom og vær med - Støt op om et aktivt lokalliv - bidrag med din stemme og dine ideer.

 

Vejby - en by med udsigt

Udsigt


Vejbytræf

Når jeg går tur i Vejby lægger jeg ofte ruten om ad kirkegården, for at nyde udsigten over byen, gårdene og markerne mod Ørby. Hjemme i haven på Bogknoldvej, når vinden fra nordvest ikke er for strid, er mit foretrukne kaffested vest terrassen, hvor blikket kan glide mod Vejby Strands bræmme af trækroner. Dagligt flyver skarverne hen over haven på deres vej mellem Holløse Bredning og Kattegat, og et par enkelte gange har jeg været heldig at se og høre tranerne passere og derefter kredse rundt over skrænterne ved stranden inden deres videre færd mod Sverige. Vejby ligger som en rund hvælvet ø med gravhøjene Melhøj og Kongehøjen som nærmeste naboer midt i det dyrkede landskab med adgang til skov, mose og strand inden for en kort cykelturs rækkevide.

Vejby Lokalråd